Tarieven

 

Uurtarief

Wij hanteren de navolgende uurtarieven:

– mr. A.M. Seebregts € 325,00 ex. btw per uur (€ 393,25 incl.)
– mr. I. Saey € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. B. Kizilocak € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. A.W.J. van Galen € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. M.C. Levy € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. B.J. Polman € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. drs. H.J.D. de Boer € 250,00 ex. btw per uur (€ 302,50 incl.)
– mr. C.A. Purperhart € 177,69 ex. btw per uur (€ 215,00 incl.)

Alternatieve declaratiemethoden

Verder kunnen er desgewenst afspraken worden gemaakt over:
• een vast bedrag voor de behandeling van de hele zaak;
• een resultaat-afhankelijke beloning (lager basisbedrag, hogere vergoeding indien een tevoren afgesproken resultaat wordt bereikt).

Rechtsbijstand verzekering?

Voor bepaalde soorten zaken, kunt u de advocaatkosten declareren bij uw rechtsbijstand verzekeraar. Wij adviseren u daar graag over.

Pro deo (gefinancierde rechtsbijstand)

Indien u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), dan is ons kantoor zonder meer bereid u op deze basis bij te staan.
Dat betekent dat de overheid de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening neemt (behoudens een eigen bijdrage). U zult daar in veel gevallen voor in aanmerking komen, zeker wanneer u gedetineerd bent.

U kunt er echter ook voor in aanmerking komen wanneer u niet gedetineerd bent. Dat is mede afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Indien u daar vragen over hebt, neem dan contact op met één van onze advocaten. Of zie de site van de raad voor rechtsbijstand.