Valsheid in geschrifte

Het Wetboek van Strafrecht stelt diegene strafbaar die een stuk vervalst of een vals stuk als het ware onvervalst gebruikt. Daarmee vallen onder het feit ‘valsheid in geschrifte’ dus feitelijk twee verschillende strafbare feiten; ten eerste het vervalsen zelf, het opmaken van een document dat niet conform de waarheid is. Zoals het maken van valse diploma’s, loonstroken, contracten etc. Maar ook het gebruik van een vals document is strafbaar. Wie bijvoorbeeld een vals rijbewijs gebruikt om auto te rijden of een valse ID-kaart om ergens te kunnen werken maakt zich ook schuldig aan valsheid in geschrifte.

Opzet bewezen?

In beide gevallen speelt de ‘opzet’ een belangrijke rol. Het Openbaar Ministerie moet dan ook bewijzen dat degene die het valse geschrift opmaakt weet dat het vals is, of dat degene die een vals geschrift gebruik weet dat het vals is. Daarbij wordt ‘weten’ vaak breder getrokken dan het zeker weten, ook het kunnen weten, hadden moeten of kunnen weten of er ernstig rekening mee moeten houden dat het vals was kan tot een veroordeling leiden. Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten kan u hierin bijstaan.

Een veroordeling voor valsheid in geschrifte kan ook zeer nadelig zijn voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (een VOG).

Valsheid in geschrifte en de Belastingdienst

Bij veel fiscale strafzaken legt het Openbaar Ministerie ook “valsheid in geschrifte” en/of “witwassen” aanvullend ten laste. Kennis van het “gewone” (niet-fiscale) strafrecht is van groot belang voor een effectieve verdediging in dergelijke zaken. De advocaten van Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten onderscheiden zich juist door hun grondige kennis van zowel het fiscale strafrecht als het “gewone” (commune) strafrecht.