Terrorisme

Seebregts en Saey Strafrechtadvocaten is in Nederland een van de leidende kantoren op het gebied van rechtsbijstand in terrorisme-zaken.

Terroristisch misdrijf

Van een terroristisch misdrijf is sprake wanneer een strafbaar feit met een terroristisch oogmerk wordt gepleegd. Dat oogmerk wordt in artikel 83a Sr gedefinieerd als “het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land, of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen”. Eenvoudiger gezegd wordt terrorisme ook wel gedefinieerd als het (dreigen met) op mensenlevens gericht geweld om de maatschappij te veranderen.

Het terroristisch oogmerk is vanuit juridisch oogpunt uniek voor het strafrecht. Bij de meeste delicten wordt vooral gekeken naar de daad zelf. Waarom iemand iets gedaan heeft is daaraan ondergeschikt. Bij het terroristisch oogmerk is dat anders en wordt uitvoerig gekeken naar de bedoelingen van de verdachte. Zelfs het uiten van een niet al te gangbare mening kan voor het Openbaar Ministerie al een reden zijn het terroristisch motief nader te onderzoeken of ten laste te leggen. Juist daarom is het bij dit type delicten van groot belang dat iemand zich vanaf het eerste moment laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wie een uitnodiging krijgt voor een politieverhoor of een verhoor bij de FIOD, bijvoorbeeld voor het sturen van geld richting het Midden-Oosten, doet er dan ook goed aan zich ruim van tevoren te laten voorlichten.

U kunt voor Terrorisme terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. C.A. Purperhart

Charmaine heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere aandacht voor geweldsdelicten, harddrugs (invoer/uitvoer) en terrorisme.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.