T.B.S. kwesties

‘TBS’ staat voor ‘terbeschikkingstelling’ en is een maatregel waarbij het behandelen van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens centraal staat. Wanneer u verdachte bent van een strafbaar feit dat volgens de rechter gepleegd is vanuit deze gebrekkige ontwikkeling of door de stoornis, dan kunt u opgesloten worden in een Tbs-kliniek. In zo’n geval wordt u behandeld voor een psychiatrische tekortkoming met als voornaamste doel om weer te kunnen functioneren (en terugkeren) in de maatschappij. Om die reden wordt een Tbs-maatregel dan ook als een maatregel gezien en niet als een straf.

Hoelang kan TBS duren?

TBS wordt in beginsel opgelegd voor twee jaar. Na die twee jaren wordt dit iedere twee jaar door een rechter getoetst. De rechter beoordeelt dan of de voorzetting van de TBS nog nodig is. Om die beslissing te kunnen nemen laat hij zich adviseren door de artsen en andere medici die u in de tbs-kliniek behandelen. Doordat iedere twee jaar opnieuw kan worden besloten dat de TBS moet worden verlengd kan het voorkomen dat iemand uiteindelijk zijn of haar hele leven in een kliniek zit.

TBS voorkomen

Het overgrote deel van de verdachten wil geen Tbs-maatregel opgelegd krijgen. Dat komt mede omdat zo’n maatregel steeds verlengd kan worden en daardoor zeer lang kan duren. Het opleggen van een tbs-maatregel kan vaak worden voorkomen door een bepaalde aanpak van de verdediging, waardoor het voor de rechters moeilijk wordt om een dergelijke maatregel op te leggen. Wanneer eenmaal zo’n maatregel is opgelegd, stellen we alles in het werk om te zorgen dat die zo kort mogelijk duurt. Neemt u gerust contract op met onze ervaren en gespecialiseerde TBS-advocaten.

U kunt voor T.B.S. kwesties terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. I. Saey

Inge Saey is mede-oprichter van het kantoor en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (specialisten vereniging).

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.