Rijden onder invloed

Rijden onder invloed van alcohol of drugs wordt gezien als een ernstige verkeersovertreding en leidt in veel gevallen niet alleen tot strafoplegging, maar ook tot het intrekken van het rijbewijs. Ook wordt vaak beslag gelegd op het voertuig.

Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet stelt namelijk dat het verboden is om een voertuig (een (vracht)auto, scooter, maar óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan de rijvaardigheid kan verminderen. Ten aanzien van het laatste geldt zelfs dat voldoende is dat het de rijvaardigheid kán verminderen, of dat op het moment zelf nu daadwerkelijk aan de hand is of niet.

Hoogte van de straf

Welke straf men krijgt opgelegd voor het rijden onder invloed is vaak afhankelijk van de hoogte van het alcoholgehalte welke straf zal worden opgelegd. In veel gevallen zal een boete worden opgelegd maar vanaf een alcoholpromillage van meer dan 1,3 zal het Openbaar Ministerie in beginsel een rijontzegging willen leggen. Daarvoor moet het Openbaar Ministerie uw zaak aan de rechter voorleggen. De rechter kan bepalen dat iemand geen auto mag rijden voor een periode van 6 maanden tot 5 jaar in heel ernstige gevallen. In geval van recidive kan iemand zelfs een ontzegging tot de rijbevoegdheid worden opgelegd van 10 jaar.

Rijbewijs kwijt

Een rijbewijs is voor veel mensen nagenoeg onmisbaar. De wetgever heeft daarom bepaald dat politie en justitie zich aan zeer strikte regels dienen te houden wanneer zij het rijbewijs willen afpakken. Wanneer de politie bijvoorbeeld niet alle verplichte mededelingen doet bij een blaastest, of wanneer de politie zich niet houdt aan de overige regels met betrekking tot de blaastest of de bloedproef, dan dient het rijbewijs terug te worden gegeven. Ook bepaalde persoonlijke- en zakelijke belangen kunnen ertoe leiden dat het rijbewijs moet worden teruggegeven.

Rijbewijs terug?

De advocaten van Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten beheersen die bewuste regels tot in de puntjes.

U kunt voor Rijden onder invloed terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. I. Saey

Inge Saey is mede-oprichter van het kantoor en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (specialisten vereniging).

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.