Penitentiair recht

Als u gedetineerd bent in een huis van bewaring, een gevangenis of een TBS-instelling, dan gelden voor u de regels van het penitentiair recht. In die regels staat hoe de overheid moet omgaan met gedetineerden en tbs-gestelden.

Worden er beslissingen genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u hiertegen in beklag gaan bij de Commissie van Toezicht. U kunt hierbij denken aan het afwijzen van verlof, het opleggen van een maatregel tot afzondering of het weigeren van post. Wordt uw klacht ongegrond verklaard dan kunt u tegen die beslissing in beroep gaan. U kunt zich in deze procedures laten bijstaan door een advocaat. Als u dat doet, weet u zeker dat de termijnen in de gaten worden gehouden en de juiste argumenten worden aangevoerd.

Wij realiseren ons dat penitentiaire kwesties zeer belangrijk zijn voor wie gedetineerd is. Mr. Kamminga heeft zich daarom gespecialiseerd in dat soort zaken. Aarzel niet contact met hem op te nemen. Hij kan u ook bijstaan op basis van een toevoeging (pro deo).

U kunt voor Penitentiair recht terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. C.A. Purperhart

Charmaine heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere aandacht voor geweldsdelicten, harddrugs (invoer/uitvoer) en terrorisme.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.