Ontneming van voordeel

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Wie financieel voordeel behaalt uit een strafbaar feit, kan een oproep krijgen van het Openbaar Ministerie voor een zitting waarop de ontnemingsvordering wordt behandeld. Het doel van deze vordering is om het voordeel af te pakken. In de wandelgangen wordt de wet die dit regelt ook wel de ‘pluk ze wetgeving’ genoemd.

Het Openbaar ministerie moet bewijzen dat wederrechtelijk voordeel is verkregen vanuit een strafbaar feit waarvoor de ontvanger van de oproep zelf is veroordeeld of waarvan het aannemelijk is dat deze het feit heeft gepleegd. Er kan dus ook voordeel worden ontnomen wanneer u (nog) niet strafrechtelijk bent veroordeeld. Het kan ook zo zijn dat u voordeel heeft gehad van een feit van een ander. Bijvoorbeeld van de ene organisatie die als ‘criminele organisatie’ is aangemerkt.

Soorten vordering

Er zijn twee soorten vorderingen; eenvoudige en gecompliceerde vorderingen. Wanneer het gaat om een vrij eenvoudige vordering, kan deze tegelijkertijd met de strafzaak behandeld worden. Het is dan nog wel een aparte beslissing.

Is de vordering echter complexer, bijvoorbeeld omdat er nog onderzoek moet plaatsvinden naar de precieze omvang, dan kan het zijn dat de vordering op een aparte zitting wordt behandeld.

De omvang van de vordering

Wanneer onduidelijk is wat de omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel is, kan deze in bepaalde gevallen ook worden geschat. Een ontnemingsvordering kan enorm oplopen, in veel gevallen is het geld niet (meer) aanwezig om de vordering te voldoen, bijvoorbeeld omdat geen rekening wordt gehouden met reeds betaalde belastingen. Het kan voorkomen dat veroordeelden nog vele jaren door de betalingsverplichtingen worden achtervolgd. In bepaalde gevallen gebruikt het Openbaar Ministerie (vervangende) hechtenis om betaling af te dwingen, soms zelfs wanneer iemand gewoon niet kan betalen. Het is dan ook van groot belang om u bij een ontnemingsvordering te laten bijstaan door een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat.

U kunt voor Ontneming van voordeel terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.