Moord/doodslag/mishandeling

Levens- en geweldsdelicten worden gerekend tot de meest ernstige delicten uit het Wetboek van Strafrecht. Bij een levensdelict is iemand overleden of is het Openbaar Ministerie van oordeel dat daar een poging toe is ondernomen of voorbereidingen daartoe zijn getroffen. De straffen zijn dan ook fors, de rechter kan in bepaalde gevallen iemand veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. Het is dan ook van wezenlijk belang dat u zich voorziet van een goede rechtsbijstand.

Moord en doodslag

Levensdelicten kunnen op allerlei mogelijke manieren voorkomen. Het meest bekende – en tevens meest zware – vergrijp is ‘moord’. Hiervan is sprake wanneer het Openbaar Ministerie kan bewijzen dat iemand voorafgaand aan de handeling al het voornemen had de ander te doden. Wanneer deze ‘voorbedachte rade’ afwezig is, spreekt men van ‘doodslag’. Er zijn echter ook andere situaties mogelijk. Zo kan men denken aan ‘dood door schuld’, ‘zware mishandeling met de dood ten gevolge’, ‘hulp bij zelfdoding’ of bijvoorbeeld verkeersfeiten en bedrijfsongevallen met een dood tot gevolg. Wanneer iemand op een niet natuurlijke manier om het leven komt, kan het Openbaar Ministerie betrokkenen op allerlei manieren vervolgen. In de straftoemeting kan dit verschillen van vele jaren gevangenisstraf voor de zwaardere feiten tot een straf van kortere duur voor die gevallen waarin de schuld van de verdachte beperkter is. Tegelijkertijd kan (zelfs) geweld dat is gebruikt ten behoeve van een noodzakelijke (zelf)verdediging leiden tot vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging waardoor iemand geen straf krijgt.

Poging, medeplichtigheid en voorbereiding

Het is ook mogelijk dat iemand wordt vervolgd voor een poging of voor voorbereiding van een levensdelict. Ook kan iemand medeplichtig zijn. In de praktijk leidt dit tot complexe juridische vraagstukken. Zo zal het per ongeluk misschieten als poging tot moord (of doodslag) worden aangemerkt, maar wat te denken van een roekeloze straatrace met dodelijke afloop? Of het leveren of na afloop bewaren van een wapen? Of het bezit van een pistool in combinatie met het lidmaatschap van (of louter sympathieën voor) een gewelddadige groepering? Dergelijke complexe juridische vraagstukken vragen om gespecialiseerde bijstand door ervaren advocaten. Het kantoor Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten heeft advocaten in dienst met een ruime ervaring in levensdelictenzaken.

Mishandeling

Zelfs een relatief lichte veroordeling wegens een geweldsdelict kan vervelende gevolgen hebben voor de toekomst. Dat komt onder andere omdat het daardoor lastiger kan worden om voor bepaalde beroepen een zogenaamde “verklaring omtrent gedrag” te krijgen.

Onze advocaten proberen in eerste instantie dan ook om – waar mogelijk – strafvervolging af te wenden. Dat kan bijvoorbeeld door de mogelijkheden van een mediation-traject te onderzoeken.

Maar ook in zaken die daar (veel) te zwaar voor zijn, staan wij voor u klaar. Onze advocaten hebben zeer ruime ervaring in het verdedigen van personen die worden verdacht van (meervoudige) moord, doodslag, zware mishandeling, openlijk geweld, enz.

Advocaten die vooroplopen in de rechtsontwikkeling

Al onze advocaten zijn zeer goed op de hoogte van de geldende rechtspraak met betrekking tot het onderwerp geweld. Dat is van belang omdat die rechtspraak vaak net iets anders in elkaar steekt dat je in eerste instantie zou denken.

U kunt voor Geweldsdelicten terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. I. Saey

Inge Saey is mede-oprichter van het kantoor en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (specialisten vereniging).

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. C.A. Purperhart

Charmaine heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere aandacht voor geweldsdelicten, harddrugs (invoer/uitvoer) en terrorisme.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.