Jeugdstrafrecht

De behandeling van jeugdstrafzaken vereist een wat andere benadering dan strafzaken bij volwassenen. In het jeugdstrafrecht zijn namelijk (deels) andere regels van toepassing. Ook spelen pedagogische en opvoedkundige aspecten een rol in het jeugdstrafproces.

Grote belangen

De belangen zijn vaak groot. Dat komt mede doordat een veroordeling grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van een minderjarige. Een veroordeling kan bijvoorbeeld betekenen dat een minderjarige later geen verklaring omtrent gedrag kan krijgen voor bepaalde beroepen.

Adolescentenstrafrecht

Sinds 1 april 2014 geldt het zogenaamde adolescentenstrafrecht. Nog steeds is het zo dat jongeren van 12 tot 18 jaar in principe onder het jeugdstrafrecht vallen en volwassenen van 18 jaar of ouder onder het volwassenenstrafrecht. De rechter kan hier echter van afwijken. Jongeren van 16 of 17 jaar kunnen – onder bepaalde omstandigheden – veroordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht. En voor jongeren van 18 tot 23 jaar kan sinds 1 april 2014 – onder omstandigheden – het jeugdstrafrecht gelden.

Jeugdrecht is een specialisme

Niet iedere advocaat – en zelfs niet iedere gespecialiseerde strafrechtadvocaat – is bevoegd om gefinancierde rechtsbijstand te verlenen in jeugdrechtzaken. Seebregts & Saey Strafrechtsadvocaten kent meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn in jeugdstrafrecht.

U kunt voor Jeugdstrafrecht terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. I. Saey

Inge Saey is mede-oprichter van het kantoor en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (specialisten vereniging).

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.