Hennep

Het bezitten, verhandelen, vervoeren, vervaardigen etc. van hennep is verboden bij de Opiumwet. Door het Nederlandse gedoogbeleid wordt nog wel eens onterecht gedacht dat softdrugs gelegaliseerd is. Dat leidt soms tot verwarring.

Hasj en wiet worden gezien als ‘softdrugs’. Dit zijn volgens de wetgever drugs die in mindere mate schadelijk zijn voor de volksgezondheid, maar wel verboden zijn. Wat allemaal als softdrugs wordt gekwalificeerd, staat op Lijst 2 van de Opiumwet. De Opiumwet kent ook een Lijst 1, daarop staan zogeheten ‘harddrugs’ zoals cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD en ook XTC. ‘Lachgas’ wordt niet gekwalificeerd als softdrugs, maar wordt wel gereguleerd door de Warenwet.

Op softdrugsfeiten staan weliswaar lagere straffen dan op harddrugsfeiten maar dat neemt niet weg dat feiten in verband met softdrugs stevig kunnen worden aangepakt. De rechter kan in bepaalde gevallen maanden- en zelfs jarenlange gevangenisstraffen opleggen.

Invoer en uitvoer van softdrugs

Het smokkelen van softdrugs is strafbaar. Hierbij kan men denken aan het invoeren en uitvoeren van softdrugs over landsgrenzen, bijvoorbeeld via het vliegveld of via de haven. Men kan echter ook denken het vervoeren van drugs binnen Nederland, bijvoorbeeld in de auto.

Ingeval van een verdenking van een Opiumwetfeit kan het zijn dat de politie de auto mag doorzoeken. Deze doorzoeking is aan strenge voorwaarden gebonden. De strafrechtadvocaten van Seebregts & Saey zien veelvuldig dat niet alle politieagenten op de hoogte zijn van deze strenge voorwaarden.

Softdrugs en eigen gebruik

Het gebruik van softdrugs op zichzelf is niet strafbaar. Wie door de politie wordt betrapt op bezit van een zogeheten ‘gebruikershoeveelheid’ zal wel afstand moeten doen van de drugs, maar krijgt geen boete. De inbeslagname wordt overigens wel geregistreerd. De naam van de eigenaar is dan bekend bij de politie maar krijgt geen justitiële documentatie (strafblad).

Wat nog als gebruikershoeveelheid geldt komt nogal nauw. Meer dan 5 gram wiet is bijvoorbeeld al te veel. Ook wanneer die voor vrienden is. Daarbij ontstaat er vaak discussie over de vraag hoe de drugs gewogen moet worden. Wanneer er naast wiet ook tabak in een joint zit, kan de tabak worden meegeteld.

Omstandigheden als het hebben van contant geld en/of meer dan één mobiele telefoon kunnen er zelfs voor zorgen dat er een zogeheten ‘dealerindicatie’ ontstaat. Wie een oproep voor een politieverhoor, OM-zitting of een politierechterzitting krijgt, doet er dan ook in alle gevallen goed aan een advocaat te raadplegen.

Georganiseerde hennepteelt

Het bezitten, verhandelen, vervoeren en vervaardigen van drugs vindt vaak plaats in grotere georganiseerde verbanden. Om die reden stelt de Opiumwet het voeren van een organisatie met als doel het plegen van druggerelateerde feiten (zwaarder) strafbaar. Zo’n organisatie hoeft geen formele structuur te hebben. Soms wordt bijvoorbeeld ook een kennissenkring of vriendengroep als dusdanig aangemerkt. Mede daardoor kunnen drugszaken zeer omvangrijk en complex zijn. Dat kan ook komen door de veelal internationale aspecten.

Het Openbaar Ministerie gaat dan ook vaak in dit soort zaken tot het uiterste. Het is daarom van groot belang dan u zich laat bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Seebregts & Saey Advocaten heeft er hiervan meerdere in huis.

U kunt voor Hennep terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.