Harddrugs (invoer/uitvoer)

Het bezitten, verhandelen, vervoeren, vervaardigen etc. van drugs is verboden bij de Opiumwet. De Opiumwet maakt daarbij onderscheid tussen ‘harddrugs’ en ‘softdrugs’. Harddrugs zijn drugs die volgens de wetgever (de politiek) een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid hebben.

Bij harddrugs kan men denken aan cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD en ook XTC. Het complete overzicht treft men in Lijst 1 als bijlage bij de Opiumwet.

Hasj en wiet worden niet gezien als harddrugs, maar als ‘softdrugs’. Dit zijn volgens de wetgever drugs die in mindere mate schadelijk zijn voor de volksgezondheid, maar wel verboden zijn. Wat allemaal als softdrugs gekwalificeerd wordt, staat op Lijst 2 van de Opiumwet. Er zijn ook drugs die op andere wijze kunnen worden aangepakt. Zo wordt ‘lachgas’ gereguleerd door de Warenwet.

Op harddrugsfeiten staan zware straffen. De rechter kan in bepaalde gevallen jarenlange gevangenisstraffen opleggen.

Invoer en uitvoer van harddrugs

Het smokkelen van harddrugs is strafbaar. Bij smokkel van  harddrugs kan worden gedacht aan het invoeren en uitvoeren van harddrugs over landsgrenzen, bijvoorbeeld via het vliegveld of via de haven. Men kan echter ook denken aan het vervoeren van drugs binnen Nederland, bijvoorbeeld in de auto.

Ingeval van een verdenking van een Opiumwetfeit kan het zijn dat de politie de auto mag doorzoeken. Deze doorzoeking is aan strenge voorwaarden gebonden. De strafrechtadvocaten van Seebregts & Saey zien veelvuldig dat niet alle politieagenten op de hoogte zijn van deze strenge voorwaarden.

Harddrugs en eigen gebruik

Net als bij softdrugs is het gebruik van harddrugs op zichzelf niet strafbaar. Wie door de politie wordt betrapt op bezit van een zogeheten ‘gebruikershoeveelheid’ zal afstand moeten doen van de drugs, maar krijgt geen boete. De inbeslagname wordt overigens wel geregistreerd. De naam van de eigenaar is dan bekend bij de politie.

Wat nog als gebruikershoeveelheid geldt komt nogal nauw. Een tweede Xtc-pil is bijvoorbeeld al te veel. Ook wanneer die voor vrienden is. Omstandigheden als het hebben van contant geld en/of meer dan één mobiele telefoon kunnen er zelfs voor zorgen dat er een zogeheten ‘dealerindicatie’ ontstaat. Wie een oproep voor een politieverhoor, OM-zitting of een politierechterzitting krijgt, doet er dan ook in alle gevallen goed aan een advocaat te raadplegen.

Georganiseerde misdaad

Het bezitten, verhandelen, vervoeren en vervaardigen van drugs vindt vaak plaats in grotere georganiseerde verbanden. Om die reden stelt de Opiumwet het voeren van een organisatie met als doel het plegen van druggerelateerde feiten (zwaarder) strafbaar. Zo’n organisatie hoeft geen formele structuur te hebben. Soms wordt bijvoorbeeld ook een kennissenkring of vriendengroep als dusdanig aangemerkt. Mede daardoor kunnen drugszaken zeer omvangrijk en complex zijn. Dat kan ook komen door de veelal internationale aspecten.

Het Openbaar Ministerie gaat dan ook vaak tot het uiterste in dit soort zaken. Het is daarom van groot belang dat u zich laat bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten heeft er hiervan meerdere in huis.

U kunt voor Harddrugs (invoer/uitvoer) terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. C.A. Purperhart

Charmaine heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere aandacht voor geweldsdelicten, harddrugs (invoer/uitvoer) en terrorisme.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.