Fraude

Fraude is een term die wordt gebruikt om een groot aantal financiële delicten uit het wetboek van strafrecht te duiden. Het strafbare feit ‘fraude’ bestaat dan ook zelf niet. Bij fraude kan men bijvoorbeeld denken aan valsheid in geschrifte, oplichting, diefstal en verduistering. Vaak worden er andere feiten gepresenteerd dan die er werkelijk zijn. Bijvoorbeeld door het vervalsen van een diploma, het verkrijgen van een uitkering waar men geen recht op heeft of het onjuist of onvolledig invullen van een belastingaangifte. Het doel van de fraude is vaak om financieel voordeel te behalen. Dat kan zijn door het verkrijgen van geld of (andere) waardevolle spullen, maar ook door het verkrijgen van een rentevoordeel of ten onrechte te niet laten gaan van een schuld.

Kenmerken van fraude

Bij fraude horen dan ook een aantal kenmerken. Zo moet er sprake zijn van opzettelijk handelen, een misleidende voorstelling van zaken en dient er sprake te zijn van economisch voordeel. Daarbij moet er een benadeelde zijn en moet deze benadeling onrechtmatig of onwettig zijn.

Nadeel?

De benadeling kan ook erg indirect of slechts potentieel zijn. Hierbij kan men denken aan iemand die een lening verkrijgt op basis van valse loonstroken maar deze toch volgens de overeengekomen termijnen weet af te betalen. Een specialiseerde en betrokken advocaat kan u al in een vroeg stadium begeleiden om de schade – en daarmee de strafrechtelijke gevolgen – zo klein mogelijk te maken. Het is dan ook verstandig om vanaf het eerste moment van betrapping, of het krijgen van lastige vragen, uw zaak samen op te pakken. Het voorkomen van een strafzaak blijft immers altijd beter dan genezen.

Type fraudezaken

Voorbeelden van type fraudezaken waarin ervaren advocaten van Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten gespecialiseerd zijn, zijn belasting- en btw-fraude, faillissementsfraude, jaarrekeningsfraude, uitkeringsfraude, bijstandsfraude, computerfraude (cybercrime), identiteitsfraude, oplichting, valsheid in geschrifte, hypotheekfraude, verzekeringsfraude, identiteitsdiefstal, diplomafraude, examenfraude, elektriciteitsfraude, pdg-fraude en tanken zonder te betalen.

U kunt voor Fraude terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. I. Saey

Inge Saey is mede-oprichter van het kantoor en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (specialisten vereniging).

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.