FIOD-zaken

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst (afgekort FIOD-ECD) maken onderdeel uit van de Belastingdienst. De FIOD-ECD ziet toe op de naleving van de belastingwetten door overtredingen daarvan op te sporen en te onderzoeken. Naast belastingfraude houdt de FIOD-ECD zich ook bezig met de opsporing van financiële delicten en economische delicten. Zo werkt de FIOD-ECD aan het tegengaan van fraude, maar ook aan het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven en het bestrijden van georganiseerde criminaliteit.

Een breed scala aan autoriteiten

De FIOD-ECD kan werken in opdracht van de Belastingdienst, maar ook na een melding van De Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tevens kunnen particulieren en bedrijven fraude melden aan de FIOD-ECD. Bij de onderzoeken van de FIOD-ECD is het Functioneel Parket (een onderdeel van het Openbaar Ministerie) als opdrachtgever betrokken.

Bevoegdheden van de FIOD-ECD

De bevoegdheden van de FIOD-ECD zijn vergaand. Zo kunnen zij uw telefoon af laten tappen, bij uw bedrijf binnenvallen, observeren en verdachten verhoren. Ook kan de FIOD-ECD geschriften in beslag nemen zoals uw administratie, waarbij ook digitale inbeslagname mogelijk is. Een FIOD-inval kan zijn omdat uw bedrijf verdachte is, maar ook omdat onderzoek wordt gedaan naar derden die in uw administratie voorkomen, bijvoorbeeld uw afnemers, leveranciers of klanten.

FIOD-inval of FIOD-verhoor

De fase van een inval of verhoor is cruciaal voor het verdere verloop van de zaak. Helaas komt het nogal eens voor dat een in het begin van het proces afgelegde (onnodig) belastende verklaring grote gevolgen heeft voor de uitkomst ervan. Dat risico is met name aanwezig wanneer verdachten na aanhouding afstand doen van het recht tijdens het verhoor te worden bijgestaan door een advocaat. Verdachten weten vaak helaas niet welke rechten zij hebben tijdens een verhoor en welke bewijswaarde een afgelegde verklaring heeft. Onze advocaten kunnen u desgewenst voorafgaand aan en tijdens het verhoor door de FIOD-ECD adviseren zodat de kans op onherstelbare schade zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Professionaliteit

De FIOD-ECD wordt over het algemeen gezien als een van de meest professionele autoriteiten en kent vele werknemers die vergaand gespecialiseerd zijn in de materie. Een (veelal onaangekondigd) bezoek van de FIOD-ECD is dan ook zogezegd niet te vergelijken met een overleg met de wijkagent. Hetzelfde geldt voor een verhoor ten kantore van de FIOD-ECD of de Belastingdienst. Hier zal niet met twee vingers worden getypt. Een bezoek of oproep door de FIOD-ECD vraagt dan ook om een deskundige en professionele reactie. De advocaten van Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten staan u bij voor raad en daad. Desgewenst geven wij u een training op kantoor.

U kunt voor FIOD-zaken terecht bij onderstaande advocaten:

Mr. A.W.J. van Galen

Aram is een uitstekend jurist en heeft voordat hij in dienst trad bij Seebregts & Saey veel ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren gespecialiseerd in het commune strafrecht.

Mr. B. Kizilocak

Baris Kizilocak heeft veel ervaring in het behandelen van omvangrijke strafzaken.

Mr. M.C. Levy

Mirjam Levy heeft voordat zij in dienst trad bij Seebregts en Saey, ervaring opgedaan bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties in New York en de rechtbank in Rotterdam.

Mr. B.J. Polman

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht.

Mr. C.A. Purperhart

Charmaine heeft een algemene strafpraktijk met bijzondere aandacht voor geweldsdelicten, harddrugs (invoer/uitvoer) en terrorisme.

Mr. drs. A.M. Seebregts

André Seebregts wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van de verdediging in strafzaken.