Wvggz-zaken

Mr I. Saey is naast het strafrecht eveneens gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten die dreigen te worden opgenomen in een psychiatrische kliniek op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Een gedwongen opname vindt plaats als iemand vanwege een psychiatrische stoornis een gevaar voor zichzelf en/of voor een ander oplevert. Mr. Saey beschikt over jarenlange ervaring in Wvggz-zaken en is lid van de Rotterdamse Vereniging van BOPZ advocaten.