Seebregts in De Gelderlander op 10-8-19

Seebregts in De Gelderlander op 10-8-19

Advocaat van Nederlandse IS-vrouwen klaagt Staat aan
Advocaat André Seebregts wil met het kort geding tegen de Staat afdwingen dat ook de overige twintig Nederlandse vrouwen en veertig kinderen, waaronder ook wezen, uit de kampen in Noord-Syrië worden opgehaald. De kampen, waar tienduizenden IS-vrouwen en kinderen worden vastgehouden, staan in een gebied dat momenteel gecontroleerd wordt door Koerden.

Sjoerd Hartholt 10-08-19, 17:39 Bron: De Stentor

Seebregts dringt al langere tijd aan op terughalen van de Nederlandse vrouwen en kinderen, die hij bijstaat. Het kabinet liet in juni echter weten dat het terughalen te gevaarlijk is. Seebregts is het daar niet mee eens. Hij reisde een maand geleden zelf af om te spreken met zijn cliënten die in Al-Hol kamp verblijven, om zo met eigen ogen te zien hoe de omstandigheden zijn.

Reden
,,Ik heb gezien dat het er niet te gevaarlijk is. Er zijn bovendien al veel mensen geweest. Familieleden, journalisten, een Belgische psycholoog met zijn hele team. Er zijn bovendien ook ngo’s werkzaam. Het lijkt erop dat veiligheid voor Nederland niet de werkelijke reden is om de vrouwen en kinderen terug te halen.’’

Seebregts zegt dat de omstandigheden in Al-Hol, waar de meeste van zijn cliënten verblijven, schrijnend zijn. ,,De kampen zijn ingericht voor 20.000 mensen, maar er zitten er nu 70.000. Uit rapporten van Unicef maak ik op dat er tientallen kinderen gestorven zijn. Er is gebrek aan water, eten, de hygiënische situatie is heel slecht. Mede omdat er zoveel mensen zijn. Er zijn ziektes, terwijl medicijnen en vaccinaties ontbreken. Diverse vrouwen zijn zwanger of net bevallen.’’

Tijdstip kort geding
Het is nog niet bekend wanneer het kort geding plaatsvindt. ,,De voorbereidingen daarvoor zijn in afrondende fase.’’ De advocaat vindt dat haast geboden is, gezien de naderende winter en een mogelijk vertrek van de Koerden. De Raad voor de Kinderbescherming zou volgens hem voor elk van de kinderen die nu nog in de kampen zijn plannen hebben klaarliggen. ,,Daarin staat beschreven hoe en door wie ze kunnen worden opgevangen in Nederland.’’

De twee kinderen van de Zwolse IS-verdachte Karenia J., die in januari na een ziekbed overleed in een kamp, werden in juni opgehaald door de Franse overheid. Het jongetje van 4 en het meisje van 2 zaten toen al maanden zonder moeder. In juni droegen de Fransen de kinderen over aan Nederland.

Allerlaatste moment
Seebregts en de familie van Karenia J. werden pas op het allerlaatste moment van de komst van de kinderen op de hoogte gebracht, vertelt hij. ,,Ik denk dat er nog geen 24 uur tussen zat, toen de familieleden in Nederland hoorden dat ze er ineens twee kinderen bijkregen. Het ging allemaal heel snel. Het terughalen gebeurde vanuit veiligheidsoverwegingen in het diepste geheim.’’

De kinderen keerden in verbazingwekkend goede conditie terug, zegt Seebregts. ,,Het is enorm heftige tijd geweest voor de familieleden van Karenia J. De maanden waarin ze zo ziek was. Maar vooral de verschrikkelijke periode na het overlijden, van februari tot en met juni. Je moet er niet aan denken, zulke jonge kinderen die aan hun lot overgelaten in overvol vluchtelingenkamp rondlopen.’’ Volgens Seebregts wist niemand of er voor de kinderen gezorgd werd en of er iemand was die zich verantwoordelijk voelde voor de kinderen. ,,Ze waren overgeleverd aan de welwillendheid van anderen. Ik herinner me nog goed de vrees die we hadden voor hun toestand.’’

Beloofd
Iemand binnen het kamp heeft volgens Seebregts héél goed voor de twee kinderen gezorgd. ,,We hoorden achteraf dat iemand dit beloofd had aan Karenia. Diegene heeft woord gehouden. Toen de kinderen arriveerden, waren ze in veel betere conditie dan we hadden verwacht. Het was een verschrikkelijk stressvolle periode voor mij, maar vooral voor de familie.’’

Inmiddels zijn de kinderen bij een familielid ondergebracht. ,,Ik heb kort geleden nog contact gehad om te vragen hoe het met ze gaat. Het gaat goed met ze en ze leren al heel goed Nederlands.’’

Seebregts in De Gelderlander op 10-8-19