Mr. drs. H.J.D. de Boer

Mr. drs. H.J.D. de Boer

Hendrik de Boer heeft een algemene strafpraktijk. Hij heeft een civielrechtelijke achtergrond en een brede expertise en ruime proceservaring op het gebied van geschillenbeslechting en het (internationaal) contracten- en aansprakelijkheidsrecht, alsmede het vastgoedrecht. Hendrik heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd en is afgestudeerd in de studies Nederlands Recht en Bedrijfskunde.

Hendrik werkt op basis van een overeenkomst van opdracht voor Seebregts & Saey Strafrechtadvocaten. Hij is (tevens) werkzaam bij Today Advocaten te Eindhoven en staat aldaar als advocaat ingeschreven op het tableau, om welke reden hij onder het toezicht van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Oost-Brabant valt.

Hij heeft een algemene strafpraktijk met een bijzondere nadruk op:

  • Harddrugs (invoer/uitvoer)
  • Witwassen
  • Moord/doodslag/mishandeling
  • Ontneming van voordeel
  • Fraude
  • Hennep
  • Valsheid in geschrifte
  • Diefstal
  • Zedenzaken
  • Penitentiair recht