Mr. B. Polman

Mr. B.J. Polman

Ben Polman behaalde zijn master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en nam daarnaast deel aan het Excellent Mastertracé, een honoursprogramma voor excellente masterstudenten.

Ben heeft een aantal spraakmakende zaken op zijn naam staan en heeft veel ervaring in zowel commune strafzaken als het internationale strafrecht. Ook publiceert Ben regelmatig wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften.

De werkwijze van Ben kenmerkt zich door deskundigheid en betrokkenheid, waarbij het belang van de cliënt ten allen tijde voorop staat.

Hij heeft een algemene stafpraktijk met de nadruk op:

 • Harddrugs (invoer/uitvoer)
 • Witwassen
 • Moord/doodslag/mishandeling
 • Uitleveringen/overleveringen
 • Terrorisme
 • Ontneming van Voordeel
 • Fraude
 • Hennep
 • Valsheid in geschrifte
 • Diefstal
 • Zedenzaken
 • FIOD-zaken

Publicaties:

• B.J. Polman, R. Malewicz, M.M.S. Slaghekke & R. Jonk, ‘Verdediging en interstatelijke samenwerking’, in: P.P.C. van Kampen & N. van der Laan, Handboek Verdediging, Deventer: Kluwer 2020 (p. 997-1088).

• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2020.

• R. van Leusden & B.J. Polman, ‘Advocaten die vragen, worden door de rechter-commissaris overgeslagen’, in: NTS november 2020.

• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2019.

• R. van Leusden & B.J. Polman, ‘De verklaring van horen zeggen’, in: P.P.J. van der Meij (red.), Aan de slag. Liber amicorum Gerard Hamer, Den Haag: SDU Uitgevers 2018 (p. 163-169).

• B.J. Polman & M.M.R. Slaghekke, ‘Overlevering: Hoe verloopt de overleveringsprocedure na een Europees aanhoudingsbevel ook alweer?’, in: Advocatenblad 2018/07.

• B.J. Polman, R. Malewicz & W.R. Jonk, ‘Barrières voor de opgeëiste persoon binnen de strafrechtelijke Europese rechtsruimte’, in: P.P.J. van der Meij (red.), Aan de slag. Liber amicorum Gerard Hamer, Den Haag: SDU Uitgevers 2018 (p. 209-217).

• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2018.

• C. Grijsen, B.J. Polman & A. de Lange, ‘De uitbreiding van de strafbaarstelling van grooming met de inzet van de lokpuber tot doel. Het voorstel tot wijziging van artikel 248e sr als een wolf in schaapskleren’, in: Strafblad 2017, aflevering 4 (p. 382-389).

• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2017.

• B.J. Polman, ‘Een wettelijk recht op schadevergoeding voor de gewezen verdachte: het sluitstuk van een eeuwendurende discussie?’ in: Strafblad 2016/33 (afl. 3, p. 215-221).

• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2016.

• B.J. Polman, ‘Het instituut van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. De voor- en nadelen in nationaal perspectief’, in: Ars Aequi, 6 juni 2015 (p. 437-447).

​​​​​​​• B.J. Polman, R. Malewicz, P.P.J. van der Meij, Kronieken formeel en materieel strafrecht, in: Advocatenblad 12/2015.